Goda ledare är lösningen på allt Chefshuset erbjuder chef- och ledarskapsstöd och -rådgivning i grupp och individuellt, ledningsgruppsstöd, chef- och ledarskapsutbildningar samt föreläsningar. Chefshusets veckovisa nyhetsbrev och Vibekes aktuella blogg läses av tusentals chefer och ledare varje vecka.
Coachning, handledning, rådgivning samt interna föreläsningar, kurser och utbildningsprogram genomför vi också digitalt om önskvärt.

Aktuellt

Öppna utbildningar

Oavsett begåvning är ingen född till att bli en bra chef – som i alla yrkesroller förutsätter chefsrollen att du måste lära dig jobbet. Chefshuset erbjuder ett brett spektrum av öppna chef- och ledarutbildningar till chefer och ledare på alla nivåer och alla typer av verksamheter.

Chefsstöd – grupp

Ett effektfullt sätt att möta chefers ökade behov av bollplank och vägledning i konkreta situationer i chefsvardagen är grupphandledning och -rådgivning av erfarna personer med lång egen chefserfarenhet.

Chefsstöd – individuellt

Ett effektfullt sätt att möta chefers ökade behov av bollplank och vägledning i konkreta situationer i chefsvardagen är individuell coachning och rådgivning av erfarna personer med lång egen chefserfarenhet.

Veckans ledarnytt

Chefer behöver inte erbjuda meningslösa jobb Medarbetare som frågar sig själva varför de överhuvudtaget gör det jobb de gör, kan omöjligt prestera sitt bästa.

Senaste blogg

Chefen grämer sig nog rejält för sin tafatthet – och vi vet hur det känns

Om vi först i det här bedrövliga (världs)läget ska behöva stå ut med meningslöst inrikesgnabbel från våra högsta ledare, så vore det väl ändå önskvärt med lite scwung på det hela. Så att vi åtminstone…

Vibeke Pålhaugen

Från våra kunder