”Naiv” är en mycket vänlig, men helt felaktig beskrivning av den sparkade generaldirektören

Det är helt obegripligt för mig. Att tjänstemannachefer utan större personlig vinning än att få behålla jobbet medvetet begår brott i tjänsten. Olyckligtvis har årets sommarveckor erbjudit rikligt med tillfällen att försöka förstå det ofattbara.

Maria Ågren, Transportstyrelsen
Otillåtet naiv, är den gängse uppfattningen om den avskedade generaldirektören Maria Ågren, och hennes agerande i samband med outsourcingen av Transportstyrelsens IT-verksamhet. Det är en alltför vänlig beskrivning av en chef på sitt fjärde gd-uppdrag, som i fullt uppsåt – och trots stark avrådan från såväl SÄPO som myndighetens internrevisor, säkerhetsansvariga och flertalet andra anställda – bryter mot personuppgiftslagen, offentlighets- och sekretesslagen samt säkerhetsskyddslagen. Att som Ågren ta lagen i egna händer fordrar en viss inkompetens, men det är inte blåögt. Gissningsvis är press, stress och desperation en mer korrekt orsak till Ågrens handlande.

Som de flesta chefer hade också Ågren krav på sig att effektivisera, och syftet med Transportstyrelsens outsourcingsbeslut var att spara pengar. Och såväl Ågren som Transportstyrelsens ordförande vittnar om att de upplevde pressen som stor.

I den stunden så var jag orolig för att vi inte skulle kunna leverera det samhällsuppdrag vi hade, och jag såg ingen annan utväg än att fatta det här beslutet.” Maria Ågren till Sveriges Radio Ekot.

Det var en väldigt hård tidspress från flera olika håll. Regeringen ville inte ha reformstopp och omvärlden ville inte ha en massa krångel". Rolf Annersberg, dåvarande styrelseordförande för Transportstyrelsen i ett Säpoförhör.

Peter Ekholm, Reno Norden
Peter Ekholm, vd för Reno Norden i Sverige, har problemet att hans medarbetare sitter på ett avtal från 70-talet som han anser är otidsenligt. Reno Norden deltar i upphandlingen om sophämtning i Stockholm och vinner. Efteråt medger han utan undanflykter att en sänkning av lönerna och ökning av arbetsbördan låg inbakad i anbudskalkylen. Det blir konflikt, (olaglig) strejk och stora tidningsrubriker när Ekholm meddelar sophämtarna om kravet att de ska byta avtal och därmed gå ner i lön från omkring 35–36 000 till 28 000 kronor i månaden .

Det finns många chefer som kan känna igen sig i situationen att ha medarbetare med löner som ligger långt över vad som är marknadsmässigt. Att betala för tidigare chefsbeslut är ingen ovanlig chefsuppgift, men den stora majoriteten chefer visar avtalsrätten och sina medarbetare respekt och tar sig an uppgiften att åtgärda löneskevheter som ett långsiktigt småstegsarbete.

Att först ge ett anbud baserat på en lönekalkyl som kraftigt avviker från de avtal företaget faktiskt har med sina anställda, för att sedan göra personalen ansvariga för att lösa situationen (genom att gå ner i lön och öka arbetstiden), är båda juridiskt och moraliskt tveksamt. Nu är jag kanske alltför vänlig mot Ekholm, men typen av agerande signalerar en mycket pressad, stressad och desperat chef.

Ja. Om vi ska vara konkurrenskraftiga så måste vi ge mer av vår kapacitet, jobba mer helt enkelt.” Peter Ekholm, vd, Reno Norden i Sverige om varför medarbetarna efter att företaget hade vunnit upphandlingen i Stockholm i höst behöver gå ner i lön och samtidigt öka arbetsbördan.

Tjugo procent av Sveriges chefer
Och Ågren och Ekholm är som chefer långt ifrån ensamma om att känna sig pressade att bryta lagar, regler och god moral. I juni släppte Arbetsmiljöverket en oroväckande undersökning. De har ställt frågor till arbetsgivare – det vill säga oss chefer – om våra upplevelser av att regler bryts för att vinna konkurrensfördelar på arbetsmarknaden. Av de tillfrågade bedömer 1 av 5 arbetsgivare/chefer att verksamheten inte kan överleva utan att fuska. 4 av 10 bedömer att upptäcktsrisken är låg vid fusk.

Det här är inget försvarstal för stressade, pressade och desperata chefer. Det är en påminnelse om att en av chefens viktigaste uppgifter är att ha modet och det goda omdömet att säga nej. Flexibla och anpassningsbara ska vi chefer vara, men det ingår inte i någon chefs arbetsgivaransvar (eller -mandat) att tumma på vare sig lagen eller moralen. Tvärt emot, det är vi som ska säga nej och se till att brott inte begås på arbetsplatsen. Det är inte efterklokt att genuint undra hur Maria Ågren tänkte då hon trots lagen och alla varningar riskerade hela sin karriär samt rikets och svenska medborgares säkerhet för att spara skattebetalarna några kostnadskronor. Jag fattar pressen att leverera och att tankarna inte kan ha varit klara, men det är ett helt obegripligt chefsbeslut.

The art of leadership is saying no, not saying yes. It is very easy to say yes.” Tony Blair


Harvard Business review-artikeln ”What to do if your boss asks you to break the rules” innehåller en åttastegsprocess till hur du som chef kan bemöta en chef som vill att du ska begå brott. Fyra av åtta steg handlar om att på olika sätt säga just nej. 


Som prenumerant på Chefshusets nyhetsbrev får du Vibekes blogg direkt i din mejl varje onsdag.


Som prenumerant på Chefshusets nyhetsbrev får du Vibekes blogg direkt i din mejl varje onsdag.

Till bloggarkivet

Vibeke Pålhaugen

Ett par år efter civilekonomstudierna kom jag till insikten att finansvärlden inte var så stimulerande som jag hade hoppats. Jag gick vidare till en karriär som affärsutvecklare och strategikonsult, och 1999 lämnade jag hemlandet Norge för Stockholm, Sverige.

Jag har varit väldigt förtjust i alla mina jobb, men livet blev som allra bäst efter att jag blev chef! Åren 2003 till 2011 arbetade jag på tidningen Chef, först som vice VD och från 2006 som VD. April 2011 startade jag verksamheten Chefshuset där min ambition är att jag och kollegorna på olika sätt ska bidra till att höja chefers prestationsförmåga och välmående. Plattformen för Chefshuset är min djupa övertygelse om att goda ledare är lösningen på allt.

Chef- och ledarskapsfrågor – högt och lågt – är vad mitt arbete handlar om, och det ger mig den stora förmånen att få möta tusentals chefer varje år. Och det är ofta i deras chefsvardag jag hittar material till mina veckovisa bloggar.

08 03

Den mörka skuggan försvinner lovar han, men också att det kommer bli konsekvenser

Av Vibeke Pålhaugen

Jag försöker få de för mig nu bevingade orden att sjunga i skallen varje gång vardagen känns covid-19-på-n’te-månaden-motig. För hur kämpigt… Fortsätt att läsa->

23 02

3 saker som säger precis ingenting om en persons duglighet som chef

Av Vibeke Pålhaugen

Jag trodde mig helt klart tillhöra extremfalangen när det kommer till synen på chefers ansvar att axla förebildsrollen. Men de senaste veckornas riksnyhet rörande Hyresgästföreningens… Fortsätt att läsa->

Mest läst

Läs alla blogginlägg i arkivet

Prenumerera på bloggen

Vibeke Pålhaugen