• darkblurbg
  Chef för chefer
  Det indirekta ledarskapet, en ny chefstillvaro
 • darkblurbg
  Ny som chef
  Ingen är född till att bli en bra chef
 • darkblurbg
  Feedback och svåra samtal
  Den inte helt enkla uppgiften att ändra och lyfta beteenden
 • darkblurbg
  Leda utan att vara chef
  En allt vanligare, men knepig ledarroll
Goda ledare är lösningen på allt Chefshuset erbjuder chef- och ledarskapsutbildningar, föreläsningar, grupphandledning och nätverk – men även coachning, ledningsgruppsstöd och konsultation inom chef- och ledarskap. Med övertygelsen om att bra chefer också tar hand om och stärker sig själva erbjuder vi dessutom tränings- och konferensmöjligheter. Chefshusets veckovisa nyhetsbrev och Vibekes blogg läses av tusentals chefer och ledare varje vecka.

Aktuellt

Utbildningar

Chefshuset erbjuder ett brett spektrum av både chef- och ledarutbildningar. Helhetsgrepp på chefsuppdraget eller en specifik chefsfråga. Dagar eller timmar. Nu eller senare. Omedelbart eller över tid. Vi anser att alla chefer ska få stöd, inspiration och utveckling utifrån sina individuella förutsättningar.

Företagsinternt

Att chefer och ledare från samma verksamhet tillsammans får utbildning eller stöd har sina fördelar. Upplägg och innehåll kan anpassas till verksamhetens och chefernas behov och förutsättningar, värdefullt erfarenhetsutbyte sker, chefernas gemenskap stärks och chef- och ledarskapet blir mer sammanhållande.

Coach & rådgivare

Det finns ofta lägen där en chef eller chefsgrupp behöver bollplank, vägledning eller annat stöd. Det kan handla om en specifik arbetsuppgift eller krävande situation eller om att utvecklas som individ eller grupp.

Veckans ledarnytt

Chefsrekryteringsbranschen under press Headhuntingsbranschen möts dock av ökande frustation, granskning och misstankar om att de bromsar såväl prestation som mångfald i chefstoppskiktet.

Senaste blogg

Vd:ns tonårsspråk och låga krav på sig själv svärtar ner hela chefskåren

Jag umgås med chefer och grottar ner mig i chefskårens vardag hela dagarna. Och i alla möten med chefer och HR-professionen missionerar jag att de höga kraven på chefer är absurda och orimliga. Men som igår händer det också att jag blir påmind…

Vibeke Pålhaugen

Från våra kunder