Logo aktuellt erbjudanden press nyhetsbrev om chefshuset kontakt Hem tipsa facebook linkedin


Aktuella datum Chef för chefer

3-4 maj 2017
25-26 september 2017
​27-28 november 2017

Frågor eller mer information?

Undrar du om det här är utbildningen för dig eller du har andra frågor kontakta gärna Vibeke Pålhaugen på 08 545 660 51 eller vibeke.palhaugen@chefshuset.se.

 

Beställ eller ladda ned produktblad.


CHEF FÖR CHEFER

Klivet från medarbetare till chef var stort. Nästa kliv att bli chef över chefer är minst lika stort, men får sällan samma uppmärksamhet. Det indirekta ledarskapet kräver medvetenhet och ett arbetssätt som skiljer sig från det att leda medarbetare. Visst finns det likheter, men också stora skillnader.

Nästa kurs3-4 maj 2017 

Chef för chefer

- Det indirekta ledarskapet - en ny chefstillvaro.


Klivet från medarbetare till chef var stort. Nästa kliv att bli chef över chefer är minst lika stort, men får sällan samma uppmärksamhet. Det kan resultera i underställda chefer som känner sig detaljstyrda och överkörda. Samtidigt som du som chef frustreras över dina underställda chefers bristande ansvarstagande, och motstånd mot att kliva in i chefsrollen på riktigt.

Att vara chef för chefer kräver medvetenhet och ett arbetssätt som skiljer sig från det att leda medarbetare. Visst finns likheter, men också stora skillnader. Som första linjens chef var din uppgift att se till att medarbetarna löser sina uppgifter. Som chef för chefer är uppdraget istället att leda underställda chefers chef- och ledarskap.

På den här kursen lär du dig som chef för chefer att förstå det indirekta ledarskapets uppgifter och perspektiv. Genom ny kunskap och nya verktyg vill vi ge dig förutsättningarna för att utveckla arbetsglada chefer som levererar, samtidigt som du får en mer meningsfull chefstillvaro.

Läs mer om utbildningen nedan eller beställ alternativt ladda ned produktblad. 

 


Innehåll

 • Vilken är min uppgift som chef för chefer?
 • Det svåra i att lämna det direkta ledarskapet.
 • Skapa tydliga ramar för varje chef.
 • Skapa gemensamma målbilder, energi och lust.
 • Uppföljning av såväl resultat som chef- och ledarskap.
 • Få och acceptera lagom koll.
 • Dialog genom feedback och coachande samtal.
 • Skapa bra mötesplatser.
 • Se till att ledningsgruppen gör nytta.

Programmets mål

Programmets mål är att du som chef ska få

 • Förståelse för skillnaderna mellan det direkta och det indirekta ledarskapet.
 • Kunskap och verktyg att leda andra chefer.

Upplägg och metodik

2 dagar 09.00–17.00

Genom att varva teori med praktiska övningar kopplade till din vardag som chef, ska du kunna omsätta programmet till praktisk nytta genast när du kommer tillbaka till jobbet. Vi ser reflektion och erfarenhetsutbyte mellan chefer som en viktig del av pedagogiken. Programledarnas egna långa chefserfarenhet är en viktig tillgång i programmet. 

Målgrupp

Chef för chefer vänder sig till dig som har uppdraget att leda andra chefer. Max 16 deltagare.

Plats

Chefshuset, Nybrogatan 58, Stockholm.

Datum

3-4 maj 2017
25-26 september 2017
27-28 november 2017

Pris

11 400 SEK exklusive moms. I priset ingår utbildningsmaterial, lunch och fika.

Anmälan

Programledare

Kristin Holmberg och Eva Söderlind. Läs mer om programledarna här.