Logo aktuellt erbjudanden press nyhetsbrev om chefshuset kontakt Hem tipsa facebook linkedin


"En mycket bra kurs som ger konkreta tips som jag direkt kan använda i min roll som chef. Kursen gav mig tillfälle att reflektera över hur jag själv agerar och prioriterar i olika situationer samt en möjlighet att byta erfarenheter med och ta del av andra chefers utmaningar."  
Jenny Kölfors, enhetschef, Westander

"Två dagar på kursen Kraftfullt ledarskap gav mig en utmärkt påminnelse om det faktum att allt ledarskap handlar om att balansera grundläggande psykologi och människors inre krafter. Bra handledare. Bra luncher."
Niklas Anderson, vd, SecMaker

Aktuella datum Kraftfullt ledarskap kommer inom kort.

 

Frågor eller mer information?

Undrar du om det här är utbildningen för dig eller du har andra frågor kontakta gärna Vibeke Pålhaugen på 08 545 660 51 eller vibeke.palhaugen@chefshuset.se.

 

Beställ eller ladda ned produktblad. 


KRAFTFULLT LEDARSKAP

Majoriteten chefer beskriver sin vardag som splittrad, stressig och händelsestyrd. Det leder inte sällan till trötta, frustrerade och pressade chefer som presterar sämre än vad det egentligen finns kapacitet för. 


Nästa kurs: Datum kommer inom kort

KRAFTFULLT LEDARSKAP

- Hög och hållbar chefsprestation 

Majoriteten chefer beskriver sin vardag som splittrad, stressig och händelsestyrd. Det leder inte sällan till trötta, frustrerade och pressade chefer som presterar sämre än vad det egentligen finns kapacitet för. Den förslösade kraften har en olycklig påverkan inte bara på chefens hälsa och arbetsglädje, utan också på medarbetarnas engagemang och verksamheten som helhet.

Alltid tillgänglig. Översköljd av kommunikation. Ständiga krav om att nå bättre resultat med mindre resurser. Fångad av specialistrollen och medarbetarnas förväntan om tillgänglighet. Mer administration och mindre makt. Mer jobb och mindre sömn. Och ett privatliv som ofta kräver minst lika mycket. Är det ens möjligt att som chef prestera högt över tid och samtidigt må bra? Ja, vi vet att det går att uppnå. Chefer som tar hand om sig själva har bättre förutsättningar att prestera på en hög nivå över tid. Genom att lära sig att göra och tänka annorlunda kan förmågan att hantera såväl arbete som privatliv förbättras.

På den här kursen lär du dig som chef att förstå och använda beprövade principer och metoder för att öka din kraft och hållbarhet som ledare. Kraftfullt ledarskap är en praktisk och nyttig kurs som utgår från och är anpassad för chefens vardag. 

Läs mer om utbildningen nedan eller beställ alternativt ladda ned produktblad.

 

Innehåll

 • Stress och ledarskap.
 • Belastning, återhämtning och prestationsförmåga.
 • Hur välbefinnande och prestationsförmåga hänger ihop.
 • Det personliga fungerandets påverkan på chefskapet.
 • Förutsättningar för hög prestation och hållbarhet som chef.
 • Ledarskap och beteendeförändring: Hur du som ledare kan arbeta med beteendeförändringar på ett systematiskt och effektivt sätt. Hur du får dessa förändringar att bestå under längre tid.
 • Målformuleringar och dess genomförande.
 • Kommunikation som ledare.

 

Programmets mål

Programmets mål är att du ska få

 • Ökad insikt och förståelse för egna drivkrafter och beteenden – varför du gör som du gör.
 • Kunskap och verktyg för att öka den egna prestationsförmågan, ditt välmående och din hållbarhet.
 • Kunskap och verktyg för att öka medarbetarnas prestationsförmåga, välmående och hållbarhet.


Upplägg och metodik

2 dagar 09.00–17.00


Genom att varva teori med praktiska övningar kopplade till din vardag som chef, ska du kunna omsätta kursen till praktisk nytta genast när du kommer tillbaka till jobbet. Vi ser reflektion och erfarenhetsutbyte mellan cheferna som en viktig del av pedagogiken.

 

Målgrupp

Kraftfullt ledarskap vänder sig till dig som har chef-, personal- eller ledaransvar. Max 16 deltagare. 

 

Plats

Chefshuset, Nybrogatan 58, Stockholm.

 

Datum kommer inom kort.

 

 

Pris

11 400 SEK exklusive moms. I priset ingår kursmaterial, lunch och fika.

 

Anmälan

 

Kursledare

Magnus Adell Läs mer om kursledaren här.